Kwalifikacje:

• Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
• Członek grupy roboczej hipnozy i hipnoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
• Członek Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą
• Podyplomowy 4-letni Kurs Psychoterapii (Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kurs atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne)
• Podyplomowe Studium: Terapia i Rehabilitacja Uzależnienia od Narkotyków (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
• Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
• Studia magisterskie z zakresu pomocy w rodzinie (Instytut Nauk o Rodzinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski), temat pracy magisterskiej: "Techniki terapeutyczne stosowane w leczeniu uzależnienia alkoholowego mężczyzn)
• PSPJ w Lublinie, Wydział Medycyny Psychosomatycznej i Psychoterapii - psychoterapeuta
• PSPJ w Lublinie, Kolegium Psychologii - psycholog interakcji
• WSPJ w Lublinie - terapeuta, doradca zawodowy, trener
• Liczne szkolenia z zakresu hipnozy, w tym:
1) Certyfikat Eastern European Association of Hypnotherapists and Clinical Psychologists: Hipnoza - Rosyjska Szkoła
2) 2-letni Kurs Hipnozy Terapeutycznej (Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie)
3) Kurs hipnozy klinicznej Katedry Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
4) Kurs "Hipnoza w Psychoterapii i Medycynie" (Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie)
5) Intensywne szkolenie z zakresu hipnozy i technik NLP (Instytut Neurolingwistyki w Warszawie)
6) Zaawansowany kurs treningu autogennego prowadzony przez Claudę Manzini-Egger w Krakowie