1) Poradnictwo i terapia w zakresie:

• uzależnień (alkohol, narkotyki, nikotyna, leki, Internet, zakupy, hazard, inne)
• współuzależnień i DDA
• zaburzeń odżywienia (anoreksja, bulimia, otyłość)
• zaburzeń lękowych, napadów paniki
• fobii
• nerwic
• depresji
• zaburzeń psychosomatycznych (bólów głowy, brzucha, biegunki, problemów ze skórą, obniżenia odporności i innych)
• zaburzeń seksualnych (lęku przed współżyciem, problemów ze wzwodem, przedwczesnego wytrysku i innych)
• zaburzeń emocjonalnych
• żałoby
• przeżyć traumatycznych
• stresu
• konfliktów i kryzysów
• problemów w relacjach
• problemów rozwojowych
• chorób
• starości
2) Profilaktyka:
• nauka radzenia sobie ze stresem
• metody relaksacyjne (relaksacja mięśniowa, nauka oddechu, trening autogenny, wizualizacje, muzykoterapia)
• hipnoterapia
• hipnoza
3) Konsultacje i terapie w zakresie:
• poradnictwa małżeńsko-rodzinnego
• konsultacji
• psychoterapii indywidualnej (podejście integracyjne)
• krótkoterminowej terapii w hipnozie
• terapii grupowej
• grupy wsparcia
• terapii rodzinnej
• terapii par
• terapii dzieci i młodzieży
• terapii uzależnień i współuzależnień
• terapii zaburzeń seksualnych
• terapii nerwic
• krótkoterminowych porad dla nowych par i małzeństw